EN
MENU
Teren planowanego zespołu budynków kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego położony jest 
w Kabatach, części Dzielnicy Ursynów, która cechuje się w większości zabudową mieszkaniową. 
Sąsiadujące z zakresem opracowania zabudowania tworzą kwartały, które bardzo widocznie wybijają się 
na tle całej tkanki urbanistycznej dzielnicy. W zabudowie kwartałowej czytelnie wydziela się przestrzenie - sąsiedzką (wewnątrz dziedzińców) oraz publiczną (wzdłuż ulicy). Proponowana koncepcja przestrzenna kompleksu oświatowego odwołuje się specyfiki urbanistycznej dzielnicy oraz charakteru sąsiadującej zabudowy kwartałowej.
Głównym założeniem projektowym jest stworzenie jednolitej bryły zorientowanej w sposób umożliwiający optymalne doświetlenie pomieszczeń oraz usytuowanie budynku tak aby pozostawić jak największy teren 
dla rekreacji. Kształt bryły w formie litery U czytelnie wydziela podział na strefę publiczną oraz teren dostępny wyłącznie dla uczniów i przedszkolaków. Wewnętrzny dziedziniec, typowy dla zabudowy kwartałowej, wydziela bezpieczną przestrzeń rekreacyjną dla dzieci najmłodszych.
Projektowany budynek stanowi bryłę harmonijnie wkomponowaną w charakterystykę urbanistyczną dzielnicy, respektując zapisy obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
W projekcie zdecydowano się szkołę i przedszkole zintegrować w jednolitą bryłę oddzielając dwie funkcje wewnętrznie. 
 
 
Projekt
2017

Adres
Warszawa

Powierzchnia
9 000 m2

Zespół
Błażej Janik
Ewa Janik
Nagroda
2 miejsce w konkursie architektonicznym