EN
MENU
UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE

Projektowany budynek przedszkola i żłobka zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Długiej, z której to planowana jest obsługa komunikacyjna inwestycji. Główne wejście do budynku przewiduje się od zachodu, od strony strefy parkingowej – na obszarze opracowania zostanie zrealizowany parking dla samochodów, zgodny z parametrami założonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Od strony północnej zaprojektowano niezależne wejście do budynku, obsługujące blok żywieniowy (z tej strony odbywać się będą regularne dostawy do kuchni).


Projekt
2018

Adres
Jemielnica

Powierzchnia
1 500 m2

Zespół
Błażej Janik
Ewa Janik

Krzysztof Kaczmarczyk
Martyna Wyrwas
Paulina Cziba

Nagroda
wyróżnienie