EN
MENU
Projekt zakłada ukształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej odwołując się do specyfiki miejsca oraz charakteru zabudowy towarzyszącej. Proponowana koncepcja przestrzenna bezpośrednio wchodzi w relację z otoczeniem stanowiąc jego dopełnienie z poszanowaniem istniejących uwarunkowań lokalizacyjnych oraz respektując zapisy obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zwrócono uwagę, aby nowo-projektowany budynek stanowił bryłę harmonijnie wkomponowaną w zastaną sytuację. Głównymi założeniami były przede wszystkim jak najmniejsza ingerencja w krajobraz stanowiący część Wielkopolskiego Parku Narodowego, zachowanie skali otoczenia, utrzymanie spójności formalnej oraz jak najlepsze skomunikowanie Narodowego Muzeum Rolnictwa z częścią projektowaną, uzupełniając założenie w niezbędne elementy infrastruktury. Nadrzędnym celem projektowym było stworzenie jednorodnego w odbiorze obiektu, który poprzez celowe ograniczenie środków wyrazu stałby się tłem dla rozgrywających się w nim wydarzeń. Obiekt charakteryzuje się powściągliwą formą oraz niestandardowym materiałem elewacyjnym. Zabieg ten pozwala na ukształtowanie budynku rozpoznawalnego, intrygującego, choć nie ingerującego nadmiernie w zastaną tkankę. 
 

Projekt
2017

Adres
Szreniawa

Powierzchnia
4 000 m2

Zespół
Błażej Janik
Ewa Janik


Martyna Wyrwas
Grzegorz Ostrowski