EN
MENU
Koncepcja urbanistyczna zakłada zachowanie istniejącego masywu skarpy przy ulicy Towarowej, będącej reliktem dawnej bocznicy kolejowej. Zachowaniu powinien być poddany również przyrodniczy walor tego miejsca, które zewsząd otacza gęsta wysokościowa zabudowa biurowa. Drugim istotnym dla całego kompleksu muzealnego elementem jest ściana Muru Pamięci, która wyraźnie rozdziela obszar opracowania na dwie części: zachodnią – nawiązującą do historii i pamięci o warszawskich bohaterach oraz wschodnią – otwartą na współczesne miasto zieloną enklawą. Mur ma tu podwójne znaczenie – funkcjonalne i symboliczne. Projektowana koncepcja rozbudowy Muzeum ma za zadanie powiązanie tych dwóch obszarów. 
Projekt
2018

Adres
Warszawa

Powierzchnia
4  500 m2

Zespół
Błażej Janik
Ewa Janik

Krzysztof Kaczmarczyk
Małgorzata Karolak

Nagroda
2 miejsce