EN
MENU
„Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL” - 1 miejsce
 
        Projektowane na terenie więzienia i aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie „Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL” zawiera w sobie obiekty wielkiej wagi historycznej, stanowiące zlokalizowane in situ ważkie nośniki pamięci społecznej. Walor autentyzmu jest w tym przypadku najwłaściwszą ramą dla zlokalizowanych w dawnych budynkach więziennych funkcji ekspozycyjnych. Zgodnie ze wskazaniami Regulaminu prezentowany projekt
z największą pieczołowitością stara się zachować materię zabytkową tych obiektów. Obok nich proponuje się powołanie przestrzeni oraz nośników służących celebracji, kultywacji i godnego podtrzymywania międzypokoleniowej transmisji pamięci o ludziach i właściwościach historycznych tego szczególnego miejsca „na Rakowieckiej”. Do takich przestrzeni i nośników należą Skwer Pamięci, Aleja Pamięci oraz Mur Pamięci. Pozwalają one zarówno na dyskretną, indywidualną kontemplację wartości miejsca pamięci, ale również na komemorację w realiach celebracji zbiorowej.  
Projekt
2017

Adres
Warszawa

Powierzchnia
26 116 m2

Zespół
Błażej Janik
Ewa Janik

Radosław Bagrowski
Martyna Wyrwas
Grzegorz Ostrowski

Nagroda
1 miejsce w konkursie architektonicznym