EN
MENU

Muzeum Literatury w Warszawie

Muzeum Literatury w Warszawie


Projekt jest pracą konkursową, obejmującą rewaloryzację siedziby Muzeum Literatury w Warszawie. Przewodnią ideą jest poszanowanie istniejącego kontekstu architektonicznego, powściągliwość w estetycznym wyrazie form nowych i harmonijne wpisanie się w to, co zastane.

Zasadą ściśle przestrzeganą w prezentowanym projekcie jest zasada rozgraniczenia i bezkolizyjności dwóch przestrzeni konstytuujących Muzeum: przestrzeni związanej z funkcją gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz przestrzeni związanej z funkcją udostępniania zbiorów.

Bardzo istotnym elementem projektu jest wprowadzenie funkcjonalnego dziedzińca o charakterze wewnętrznego salonu skupiającego społeczną i artystyczną aktywność placówki, tak silnie osadzoną w starowarszawskiej tradycji i dziedzictwie kulturowym kamienic mieszczańskich.
Projekt
2015

Adres
Warszawa, Polska

Powierzchnia
4 330 m2

Klient
Miasto Warszawa

Zespół
Ewa Janik, Błażej Janik, Radosław Bagrowski, Anna Kłosek