EN
MENU
Muzeum Książąt Lubomirskich stanowi ważny punkt na kulturalnej mapie Wrocławia. Architektura nowej siedziby muzeum powinna spełnić dwie zasadnicze funkcje. Z jednej strony pełnić rolę wizytówki placówki jak i samego miasta. Z drugiej zaś musi sprostać rozbudowanemu programowi użytkowemu, który łączy w sobie zarówno przestrzenie wystawiennicze dedykowane specyficznym kolekcjom, jak przestrzenie pracy muzealników oraz powierzchnie magazynowania zbiorów. Wyzwaniem dla projektantów jest także sama lokalizacja inwestycji w historycznym centrum miasta oraz zastana sytuacja urbanistyczna. 
UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE
Przedmiotową działkę wyróżnia kilka kluczowych cech. Przede wszystkim jest to sąsiedztwo szacownych instytucji, takich jak Ossolineum czy Uniwersytet Wrocławski. Ponadto bliski dostęp do nadodrzańskich bulwarów i wysp oraz staromiejskiego rynku. Walorem jest także położenie przy zbiegu placu Uniwersyteckiego z ulicą Szewską, która stanowi atrakcyjny ciąg komunikacyjny przecinający Starówkę z północy na południe. Dużym atutem lokalizacji są również trzy wyeksponowane narożniki działki – południowo-wschodni przy Szewskiej, południowo-zachodni przy placu Uniwersyteckim oraz północno-zachodni widoczny znad Odry. 
 
Projekt
2018

Adres
Wrocław

Powierzchnia
8 588 m2

Zespół
Błażej Janik
Ewa Janik

Krzysztof Kaczmarczyk

Nagroda
wzróżnienie