EN
MENU
Przedmiotowa lokalizacja wyznaczyła podstawowe kierunki rozwiązania układu przestrzennego projektowanego obiektu. Determinują go dwa zasadnicze elementy ograniczające teren opracowania z dwóch stron. Od strony północnej tranzytowa arteria komunikacyjna – ulica Bora-Komorowskiego, od strony południowej płyta historycznego lotniska Rakowice-Czyżyny. Stanowią one ważny punkt odniesienia – budynek należy zorientować tak by równomiernie oddziaływał w obydwu kierunkach, bez szkody dla żadnego z nich. Piesi oraz rowerzyści dostawać będą się do Centrum głównie od strony ulicy Bora-Komorowskiego – im dedykuje się podkreślone formalnie wejście główne. Ruch samochodowy będzie natomiast wprowadzony na działkę od strony południowo-wschodniej. Południowa orientacja budynku jest ważna ze względu na strategiczne sąsiedztwo – projektowane zagospodarowanie terenu powinno zapewnić powiązanie z obszarem Lotniczego Parku Kulturowego z płytą lotniska oraz zabudowaniami Muzeum Lotnictwa Polskiego i Krakowskiego Parku Technologicznego. Równowagę komunikacyjną w obrębie działki może zapewnić równomierna dostępność do budynku ze wszystkich stron – wzdłuż całego jego obwodu. 
 
 
Projekt
2018

Adres
Kraków

Powierzchnia
39 000 m2

Zespół
Błażej Janik
Ewa Janik

Krzysztof Kaczmarczyk