EN
MENU
Wystawa ukazywać będzie całość polskiego wysiłku niepodległościowego po 1944 roku, między innymi konspirację wojskową, stanowiącą kontynuację podziemia niepodległościowego z czasów funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego, jak również późniejsze, różnorodne działania ze sfery oporu społecznego w kraju i poza jego granicami, zwłaszcza działania mieszczące się w pojęciu „opozycji demokratycznej” i „opozycji niepodległościowej”.
 
Projektowana przestrzeń na terenie więzienia i aresztu śledczego zawiera w sobie obiekty wielkiej wagi historycznej, stanowiące ważkie nośniki pamięci społecznej. Stała ekspozycja Muzeum zostanie zlokalizowana zatem w obiektach odznaczających się nie tylko wysokiej jakości architekturą, ale również posiadających znaczną wartość kulturową, dlatego walor autentyzmu jest w tym przypadku najwłaściwszą ramą dla zlokalizowanych funkcji ekspozycyjnych.
 
Koncepcja Muzeum zakłada prowadzenie ścieżki zwiedzania widza zgodnie z założeniami konspektu scenariusza ekspozycji. Wykorzystuje zalety architektoniczne przestrzeni zastanej kolejnych pawilonów kompleksu oraz uwzględnia ergonomiczne funkcje nowoprojektowanego zakresu budowlanego, stając się spójnym założeniem architektoniczno – wystawienniczym.
 
Projekt
2017

Adres
Warszawa

Powierzchnia
7 500 m2

Zespół
Błażej Janik
Ewa JanikNagroda
1 miejsce w konkurs