EN
MENU
Przyjęta koncepcja urbanistyczna zakłada wykorzystanie pod zabudowę północnej części działki objętej opracowaniem. Projektowany budynek na planie kwadratu utrzymuje proponowaną przez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linię zabudowy. Pozwala to na zachowanie zazielenionej przestrzeni przedpola, które może stać się w przyszłości atrakcyjną przestrzenią ogólnodostępną dedykowaną zarówno dla użytkowników Domu Kultury i Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących ale także dla okolicznych mieszkańców. Ideą przewodnią dla autorów opracowania było stworzenie obiektu otwartego na okoliczną zabudowę, dostępnego w poziomie parteru wzdłuż całej długości elewacji – szczególne znaczenie ma tutaj dostępność od strony synagogi oraz przesmyku łączącego ulice Grzybowską z Twardą. Uwolniony podcień w parterze zaprasza do wnętrza budynku i jednocześnie stanowi zadaszoną przestrzeń komunikacji pieszej łączącą odseparowane dotychczas skrajne powierzchnie kwartału. 
Projekt
2018

Adres
Warszawa

Powierzchnia
4  900 m2

Zespół
Błażej Janik
Ewa Janik

Krzysztof Kaczmarczyk
Małgorzata Karolak

Nagroda
Wyróżnienie