EN
MENU
Prezentowany zamiar projektowy jest tworem Architektury, sztuki kształtowania przestrzeni, ofiarowanym Muzyce, która jest sztuką kształtowania dźwięku. Projektowana budowla podporządkowana została idei powściągliwości formy zewnętrznej w sposób sugerujący powagę, piękno i różnorodność funkcji zawartych w jej wnętrzu. Są to zaś bogate funkcje estetyczne, edukacyjne i kulturalne o zamierzonym, długim okresie trwania. 
Projekt zakłada stworzenie przestrzeni dla kultury i szkolnictwa wyższego, atrakcyjnej pod względem urbanistycznym i architektonicznym. Ma ona stać się miejscem aktywności użytkowników, mieszkańców i gości, ożywiając społecznie i kulturalnie obszar Krakowa, gdzie się znajduje. Tereny powojskowe, przeznaczone na nową siedzibę Akademii Muzycznej, zlokalizowane poza ścisłym centrum Krakowa, cechuje parkowy charakter spotęgowany przez sąsiedztwo rzeki Wisły i Bulwaru Kurlandzkiego. Celem projektu jest podtrzymanie tego charakteru. Uwzględniając walory i konteksty przyrodnicze projektowany budynek, w połączeniu z planowanymi siedzibami Filharmonii Krakowskiej, Sinfonietty Cracovia i Capelli Cracoviensis, stworzyć ma niepowtarzalny „park muzyki”.

Projekt
2017

Adres
Kraków

Powierzchnia
23 623 m2

Zespół
Błażej Janik
Ewa Janik

Radosław Bagrowski
Martyna Wyrwas
Michał Kucharski