EN
MENU

Muzeum Powstania Warszawskiego konkurs - 2 miejsce

Muzeum Książąt Lubomirskich-konkurs-wyróżnienie

Dom Kultury Twórcza Twarda w Warszawie-wyróżnienie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie

Pawilon Wielkopolskiego Muzeum Motoryzacji

Muzeum MŻWiWPRL w Warszawie - konkurs - 1 miejsce

Planetarium - konkurs 3 miejsce 

Dom jednorodzinny w Lublińcu

Muzeum Literatury w Warszawie

Hala Urania - Olsztyn

Konkurs na ekspozycje stałą MŻWiWPRL-1 miejsce

Szkoła Zaruby - konkurs - 2 miejsce

MODERATIO 
OPTIMUM 
CREAT

M.O.C. ARCHITEKCI

tel. +48 32 555 00 39
mail@mocarch.pl

Plac Grunwaldzki 8–10
40-127 Katowice